CARWIZ – Internacionalizacija poslovanja

Carwiz d.o.o je početkom rujna 2019. godine, započeo s provedbom projekta “CARWIZ – Internacionalizacija poslovanja“ koji je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
CARWIZ – Internacionalizacija poslovanja

KK.03.2.1.16.0272

Nositelj projekta: CARWIZ d.o.o. Ukupna vrijednost projekta: 849.050,00 kn 

EU udio u financiranju projekta: 673.727,50 kn

Razdoblje provedbe projekta: 10. rujna 2019. – 10. prosinca 2022.Carwiz d.o.o je početkom rujna 2019. godine, započeo s provedbom projekta “CARWIZ – Internacionalizacija poslovanja“ koji je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Projekt će se provoditi sukladno pravilima u okviru Javnog poziva na dostavu projektnog prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova- Faza 2“ te podliježe propisima primjenjivim na upravljanje i korištenje sredstava temeljem Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Posredničko tijelo razine 1 (PT1) je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja a posredničko tijelo razine 2 (PT2) je Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO).

Projekt čine sljedeće aktivnosti:

  • Nastup na međunarodnim sajmovima ili B2B susretima;

  • Upravljanje projektom;
  • Promidžba i vidljivost.

Cilj projekta je internacionalizacija poslovanja, tvrtka planira zadržati svoj dinamičan tempo rasta ostvaren u dvije godine poslovanja. Sudjelovanjem na eminentnim međunarodnim sajmovima u Londonu, Madridu, Berlinu i Las Vegasu, Carwiz će ostvariti značajne međunarodne kontakte i partnerstva, prikupiti nova znanja, prezentirati vlastita dostignuća i inovacije u pružanju rent a car usluge po kojoj je tvrtka prepoznatljiva.

Postizanjem navedenog cilja, projekt izravno doprinosi ostvarenju sljedećih pokazatelja:

  • Rast prihoda od prodaje;
  • Rast prihoda od izvoza;

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Više informacija na:

www.strukturnifondovi.hr

https://strukturnifondovi.hr/vazni-dokumenti-operativni-program-konkurentnost-i-kohezija/

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost CARWIZ d.o.o.

To enhance your browsing experience, CARWIZ web page use cookies and similar technologies. If you continue viewing this website, we will consider that you agree with their usage. More information »