CARWIZ – Završetak projekta Internacionalizacije poslovanja

CARWIZ – Završetak projekta Internacionalizacije poslovanja

KK.03.2.1.16.0272

Nositelj projekta: CARWIZ d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta: 112.688,30 EUR 

EU udio u financiranju projekta: 89.419,00 EUR

Razdoblje provedbe projekta: 10. rujna 2019. – 10. prosinca 2022.CARWIZ d.o.o. je s krajem 2022. godine, uspješno završio s provedbom projekta CARWIZ – Internacionalizacija poslovanja koji je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Projekt se provodio sukladno pravilima u okviru Javnog poziva na dostavu projektnog prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova- Faza 2“ te je podlijegao propisima primjenjivim na upravljanje i korištenje sredstava temeljem Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Posredničko tijelo razine 1 (PT1) je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja a posredničko tijelo razine 2 (PT2) je Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO).

Projekt su činile sljedeće aktivnosti:

  • Nastup na međunarodnim sajmovima ili B2B susretima;
  • Upravljanje projektom;
  • Promidžba i vidljivost.

Zadovoljen je cilj projekta internacionalizacija poslovanja i ostvarenje značajnih međunarodnih kontakata i partnerstva, prikupljanje novih znanja, prezentacija vlastitih dostignuća i inovacija u pružanju rent a car usluge.

Postizanjem navedenog cilja, projekt je izravno doprinio ostvarenju sljedećih pokazatelja:

  • Povećani prihod od izvoza;
  • Proizvodno ulaganje: Privatna ulaganja koja odgovaraju javnoj potpori poduzećima;
  • MSP koji su primili potporu za internacionalizaciju;
  • Povećanje prihoda od prodaje.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Više informacija na:

www.strukturnifondovi.hr

https://strukturnifondovi.hr/vazni-dokumenti-operativni-program-konkurentnost-i-kohezija/

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost CARWIZ d.o.o.

To enhance your browsing experience, CARWIZ web page use cookies and similar technologies. If you continue viewing this website, we will consider that you agree with their usage. More information »